Vrijmarkt 2019

print

10-04-2019

VRIJMARKT-TERREIN

Zaterdag 27 april 2019 van 8.00 tot 18.00 uur

Alleen plaatsnemen op gras

Info: 0652086334

Reglement

 

 • De vrijmarkt is uitsluitend bestemd voor de verkoop van tweedehands goederen door particulieren!
 • Het is alleen toegestaan op het gras plaats in te nemen binnen het gebied waar dit reglement is opgehangen.
 • De plaatsen op de vrijmarkt mogen vanaf 6.00 uur worden ingenomen.
 • Bij het innemen van plaatsen dienen de aanwijzingen van de marktmeesters te worden opgevolgd. Voertuigen mogen alleen op verharde weg.
 • De vrijmarkt duurt tot uiterlijk 18.00 uur.
 • Alle aanwijzingen van de politie, brandweer en bevoegde ambtenaren van de gemeente Maastricht dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Na afloop dienen de deelnemers de ingenomen plek schoon achter te laten. Niet verkochte goederen mogen niet worden achtergelaten. U kunt deze in de grote containers deponeren. Handhaving zal hier op toezien.

 

 • Het is niet toegestaan om:
  • Nieuwe artikelen te verkopen;
  • Eigen kramen te gebruiken;
  • Eet- en drinkwaren te verkopen (tenzij met toestemming van de marktmeesters);
  • Mechanisch geluid te produceren (tenzij met toestemming van de marktmeesters);
  • Open vuur te maken/gebruiken;
  • Voertuigen, aanhangwagens e.d. te plaatsen;
  • Tijdens de openstelling van de vrijmarkt, het vrijmarktgebied met voertuigen, aanhangwagens, scooters, brommers, snorfietsen, fietsen e.d. te betreden;
  • Te flyeren;

 

Vandaag is in de gehele binnenstad betaald parkeren.

Vrijmarkt 2019 - actueel - Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht | Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht © 2019