: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg | gevolgen voor de marktondernemers en kramenbouwers van de Maastrichtse weekmarkten

print

19-03-2020

Beste marktondernemers/standplaatshouders,

 

Het coronavirus grijpt om zich heen, en samen doen we er alles aan het virus in te dammen. Daarvoor worden maatregelen genomen. Ingrijpende maatregelen, zeker voor ondernemers. Maar helaas kan de overheid momenteel niet anders.

 

Op 17 maart 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld. Deze is inmiddels ook gepubliceerd en onmiddellijk in werking getreden.

De landelijk afgesproken maatregelen zijn nu in regels omschreven.

 

In artikel 2, lid 1 is onder andere bepaald dat het verboden is om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet te (laten) organiseren waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen.

In de toelichting op dit artikel is aangegeven dat dit ook geldt voor markten waar meer dan honderd personen bij elkaar komen.

 

Voor onze weekmarkten in Maastricht heeft dit als gevolg dat de volgende markten worden afgelast:

-          weekmarkt op woensdag op de Markt;

-          weekmarkt op vrijdag op de Markt;

-          antiek- en curiosamarkt op zaterdag op de Markt;

-          brocante markt op zondag op de Boschstraat.

 

De boerenmarkt op donderdag in de Stationsstraat, de dagmarkt op de Markt en het Vrijthof evenals de verkoopunits die conform vergunning een plaats innemen op een van de standplaatsen ambulante handel kunnen vooralsnog open blijven. De volgende extra maatregelen worden aan hun opgelegd:

-                 geen terras of statafels plaatsen;

-                 geen ter plaatse te nuttigen etenswaar, maar producten meegeven in verpakkingen;

-                 geen proeverijen van versproducten;

-                 houd afstand tussen verkoper en consument van minimaal 1,5 meter.

 

Verder vragen we aan iedereen om ook de extra voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals deze zijn beschreven op de sites www.vrzl.nl, www.ggdzl.nl en www.cvah.nl.

 

We begrijpen dat dit verregaande maatregelen zijn, maar we vragen jullie om begrip voor de situatie. 

 

Namens het stadsbestuur wensen wij jullie allemaal veel sterkte met deze onwerkelijke situatie. Mocht u vragen hebben, vernemen wij dat graag. 

 

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020.

: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg | gevolgen voor de marktondernemers en kramenbouwers van de Maastrichtse weekmarkten - actueel - Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht | Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht © 2023