Vrijmarkt 2022

print

24-03-2022

 

VRIJMARKT-TERREIN

Woensdag 27 april 2022 van 7.00 tot 18.00 uur

Alleen plaatsnemen op gras

Info: 0652086334

Reglement

 

 • De vrijmarkt is uitsluitend bestemd voor de verkoop van tweedehands goederen door particulieren!
 • Het gehele vrijmarktterrein is van 7.00 tot 18.00 uur voetgangersgebied.
 • Het is alleen toegestaan op het gras plaats in te nemen binnen het gebied waar dit reglement is opgehangen.
 • De plaatsen op de vrijmarkt mogen vanaf 01.00 uur worden ingenomen.
 • Tot 7.00 uur is het vrijmarktterrein te bereiken met voertuigen.
 • Bij het innemen van plaatsen dienen de aanwijzingen van de marktmeesters te worden opgevolgd. Voertuigen mogen alleen op verharde weg.
 • De vrijmarkt duurt tot uiterlijk 18.00 uur.
 • Alle aanwijzingen van de politie, brandweer en bevoegde ambtenaren van de gemeente Maastricht dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Na afloop dienen de deelnemers de ingenomen plek schoon achter te laten. Niet verkochte goederen mogen niet worden achtergelaten. U kunt deze in de grote containers deponeren. Handhaving zal hier op toezien.

 

 • Het is niet toegestaan om:
  • Na 7.00 uur het vrijmarktterrein en omliggende omgeving met voertuigen te bereiken;
  • Nieuwe artikelen te verkopen;
  • Eet- en drinkwaren te verkopen (tenzij met toestemming van de marktmeesters);
  • Mechanisch geluid te produceren (tenzij met toestemming van de marktmeesters);
  • Open vuur te maken/gebruiken;
  • Voertuigen, aanhangwagens e.d. te plaatsen;
  • Te flyeren;

 

woensdag 27 april is in de gehele binnenstad betaald parkeren.

 

Vrijmarkt 2022 - actueel - Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht | Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht © 2022