Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws per e-mail ontvangen?

De Markten in Maastricht

 

Privacystatement

 

Deze website wordt beheerd door de gemeente Maastricht. Als u gebruik maakt van deze website van de gemeente Maastricht dan is het mogelijk dat er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

 

Verwerkingsdoelen

Maakt u gebruik van onze diensten, dan worden de gegevens die u ons verstrekt alleen gebruikt voor het behandelen van uw verzoek.

Rechtmatige grondslag

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

 

Beveiliging

De gemeente Maastricht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden

De gemeente Maastricht verstrekt uw gegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

 

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en zich te verzetten tegen de verwerking ervan. U heeft dezelfde rechten voor de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar waarover u het wettelijke gezag heeft. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Meer informatie over uw rechten als burger.

 

Cookies

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van gemeente Maastricht gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u als bezoeker.

Wij plaatsen een analytische cookie Google Analytics. Met de informatie hieruit stemmen we de website beter af op de behoefte van bezoekers. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Via deze link kunt u zich afmelden voor cookies van Google op deze website.

 

Op deze website zijn mogelijk links naar andere websites te vinden. Ook kunt u via onze site naar sociale media zoals Facebook en Youtube. De gemeente draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en uw privacy. Wij raden u aan het privacystatement en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

 

Contact

Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met de gemeente Maastricht:

Postbus 1992, 6201BZ, Maastricht

Telefoonnummer: 14043 of +31 43 350 4040

https://www.gemeentemaastricht.nl/contact/

 

 

Vraag of klacht

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de Gemeente Maastricht.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

De Markten in Maastricht | Markten Maastricht - Weekmarkten Maastricht © 2023